Stenarbeten, Nationalmuseum

Vi utför utvändig stenrenovering på Nationalmuseum. 2 av 8 etapper är klara.

Tillbaka