Sten i Oslo, Norge

Konstverk med olika stensorter och former.

Tillbaka