Kalksten norrvange i St Helena Kyrka, Skövde.

Slipad yta, lågerhuggen yta som synmarkering i ramp.

Tillbaka